Koloniler

          Koloni tüm üyelerin ütopya bağışı yaparak ortak inek aldıkları birliktir. Oyun inekleri haricinde kolonilerde 3 adet koloni ineği vardır. Bu inekler normal ineklere göre daha fazla üretim yapmaktadır.
        Koloniyi kuran koloninin başkanı olur.  Koloni başkanı dilerse üyelerden başkan yardımcısı seçebilir. Koloni başkanı tüm koloni gelirinin %15'ini, başkan yardımcısı ise %1'ini alır. Eğer birden fazla başkan yardımcısı varsa %1'lik pay yardımcılar arasında eşit dağıtılır. Geriye kalan %84 pay ise tüm üyeler arasında yaptığı bağışa göre dağıtılır. Kolonide hiç başkan yardımcısı yoksa %85'lik pay tüm üyeler arasında yaptığı bağışa göre dağıtılır.
     Ayrıca kolonide 1000 ütopya ve üstü bağış yapan üyeler bonustan 5-80 arası ütopya kazanmaktadır. Başkanlar ise 5-120 ütopya kazanmaktadır.
      Her koloninin kendine has kuralları vardır. Bu kuralları koloni başkanı belirler. Koloniden ayrılan üyenin yaptığı bağıştan kazandığı çıkarılır, kalanın yarısı iade edilir.
     Örnek: Koloniye yapılan bağış 5000 ütopya, Kazanılan 3000 Ütopya. Çıkış sonrası alınacak iade 1000 ütopyadır.

Koloni Kuralları:
  • Saatlik süt üretiminiz en az 100.000 Litre olmalıdır.
  • Koloni kurma ücreti 150 TL dir.
  • Koloni kapasitesi başlangıçta 10 kişidir.
  • 10 kişilik kapasite ücreti 75 TL dir. 1 kişilik kapasite ücreti 10 TL dir.
  • Kolonide başkan haricinde üye olmak zorundadır.
  • Bir kolonide başkan haricinde en az 4 tane üye olmalıdır.
  • Kolonide 5 kişi limiti doldurmak için 0 bağışlı üyeler almak ban sebebidir.
  • Koloniden sürekli girip bağıştan sonra çıkıp diğer üyelerin yüzdesini haksız olarak artırmak koloni başkanı ve bunu yapan üye için ban sebebidir.
  • Koloni üyelerini haksız yere mağdur eden ve toplu olarak sebepsiz olarak koloniden üye çıkaran başkanların hesapları ve kolonileri kapatılır.
  • Hiçbir koloni başkanı koloni bağışı için ücret teklif edemez, koloniye almak için ücret isteyemez. İsteyen başkanların kolonisi kapatılır, üyelere bağışları iade edilir.

Koloniler hakkında özel bilgiyi aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz.

KOLONİLER